SunComHeat

SunComHeat is een concept voor het duurzaam een energiezuinig verwarmen van (openbare) binnen- en buitenzwembaden. Met bestaande en nieuwe duurzame verwarmingstechnieken als zon, lucht en aarde kunnen energiebesparingen van 35 tot zelfs 85% (praktijkwaarden) worden gerealiseerd.

Voordelen klant

  • Lage energiekosten
  • lagere exploitatiekosten, toekomstzeker bestaan zwembad
  • Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
  • Lange levensduur
  • Weinig onderhoud
  • Begeleiding van start t/m after sales

De continue stijgende energiekosten en de vraag naar een duurzame klimaatbescherming eisen een grote efficiëntie en een groot regeneratief aandeel bij de warmteopwekking voor gebouwen, procesindustrie en zwembaden. Optimale besparingspotentiëlen komen voort uit een intelligente combinatie van diverse regeneratieve warmteopwekkings- technologieën en haar aanpassingsvermogen aan de actuele eisen.

Aan deze eisen kunnen wij voldoen door de combinatie van innovatieve warmtepompsystemen, solarabsorbeersystemen, luchtcollectoren en een intelligente regelingstechniek in combinatie met een jarenlange ervaring in projectplanning en realisatie van vooruitstrevende projecten.

Een geslaagd project is altijd het gevolg van een zorgvuldige planning, calculatie en aanbesteding van de te realiseren prestaties. De menselijke factor en een economische calculatie verenigen alles tot een intelligent systeem. Alleen de toepassing van innovatieve technieken verzekeren een constante kwaliteit en investeringsrendement.

Elk project wordt individueel beoordeeld om de hoogst mogelijke energie- en kostenbesparing te realiseren. Naast een optimale afstemming van de systeemcomponenten is vooral de ervaring en competentie bij de fabricage van de systeemcomponenten een belangrijke voorwaarde.4